De jongerenafdeling reikte op vrijdag 25 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie, de zeventiende V.I.P. (Verdienstelijke Inwoner(s) van Pepingen)-prijs uit. Hiermede huldigen zij ieder jaar een verdienstelijke inwoner van Pepingen. De prijs is bedoeld voor een persoon, meerdere personen of een vereniging die zich tijdens de voorbije jaren op een uitzonderlijke wijze verdienstelijk maakte. Dit jaar werd Jan Liefooghe naar voor geschoven. Jan woont in de Hollestraat te Pepingen en is meer dan 50 jaar getrouwd met Jackie Labieze. Hij is vader van twee zonen, Tomas en Pieter en fiere opa van vier kleinkinderen: Camille, Axelle, Fee en Charlotte.

24 jaar, of vier legislaturen lang is Jan al bekommerd om het cultuurleven van Pepingen. Daarvan zijn er de laatste twee als voorzitter van de cultuurraad. Hij is vanaf de eerste installatie van de cultuurraad een actief lid. Jan is een echt cultuurmens. Jan is de man die in Pepingen "cultuur", in zijn brede betekenis, al een aantal jaren mee vorm geeft. Hij is o.a. medeoprichter van de verenigingen zoals Klassieke concerten Pepingen, Kunst in Pepingen (KIP) en Milieuoverleg Pepingen.

Jan is voortrekker en drijvende kracht bij tal van gemeentelijke cultuuractiviteiten zoals bv. de Pepingse cultuurbabbels, Europese avonden, activiteiten van de erfgoedwerkgroep Pepingen, klassieke concerten in Pepingen, cultuuruitstappen en tal educatieve projecten. Vanuit zijn (beroeps)ervaringen in Stichting Lodewijk de Raet en de Volkshogeschool Archeduc beschikt Jan over een enorme expertise dat hij perfect gebruikt om dingen te realiseren. Soms met enige voorkeursbehandeling  voor zijn Pepingen.

Buiten cultuur liggen de thema’s milieu, duurzaam , erfgoed, herbestemming van de kerken, burgerparticipatie, ontwikkelingssamenwerking, kunst, klassieke muziek, educatie en Europa hem nauw aan het hart.

Jan krijgt deze prijs ter ere voor zijn inzet binnen onze gemeente. Maar ook omdat hij al verschillende mensen en verenigingen heeft voorgedragen om de Pepingse cultuurprijs te winnen. Laat deze V.I.P.-prijs een wederzijdse erkentelijkheid zijn.

Peter Van Cutsem, gewezen schepen van Cultuur, mocht met Jan een aantal jaren samenwerken. "Ik kan Jan omschrijven als een enorm gedreven persoon. Hij is iemand die onze kleine gemeente in zijn hart draagt ook al beschouwt hij zichzelf, afkomstig uit West-Vlaanderen, soms nog een inwijkeling. Jan is iemand met een enorm sociaal engagement, een organisator, iemand die enorm veel tijd spendeert aan cultuuractiviteiten en -projecten. Hij is de drijvende kracht, de motor van de cultuurraad, een cultuurfanaat. Jan is iemand die een debat niet uit de weg gaat, maar steeds met wederzijds respect. Iemand die oplossingsgericht denkt, iemand die slecht tegen onrecht in de wereld kan, een levensgenieter, een wereld(cultuur)reiziger, een reisleider, een tuinier, een persoon waar je steeds terecht kan om advies, maar ook een vriend waarmee je tussen pot en pint over koetjes en kalfjes kan praten.".

Jan werd tijdens de nieuwjaarsreceptie op een gepaste manier in de bloemetjes gezet. Jan kreeg uit handen van kersvers jongerenvoorzitters Jeroen Decrick en Femke Dossé  een blijvend aandenken in de vorm van een oorkonde en een beeldje dat een groep mensen symboliseert.

  • Cultuur

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.