Tijdens de gemeenteraad van 27 februari 2019 stelde CD&V Pepingen voor om het “SAVE CHARTER” van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) te ondertekenen. CD&V Pepingen vroeg ook om het voorgestelde stappenplan van de vzw te implementeren en een actieplan uit te werken dat aansluit op de doelstellingen zoals bepaald in het charter. Verder vroeg CD&V onmiddellijk het nodige budget van 100 euro te voorzien voor de vzw die hiervoor de begeleiding en ondersteuning van het SAVE-project zal verzorgen.

De meerderheid stelde voor om het punt uit te stellen naar een latere gemeenteraad. Ondanks het feit dat de volledige oppositie (inclusief DVP en N-VA) het volledige punt onmiddellijk wou goedkeuren, stemde Open VLD/LVB het ingediende punt weg.

De 7 SAVE-doelstellingen in het charter zijn terug te vinden in verschillende verkiezingsprogramma’s van alle Pepingse partijen. CD&V vraagt zich af waarom de Open VLD/LVB meerderheid  hierin geen duidelijk standpunt wil innemen.

Volgens CD&V Pepingen is verkeersveiligheid iets waar we samen werk moeten van maken, iets wat meerderheid en oppositie overstijgt. Daarom hopen we dat de huidige meerderheid dit agendapunt alsnog wil agenderen op de volgende gemeenteraad. Gezien het belang voor elke Pepingenaar.

Het charter omvat zeven SAVE-doelstellingen die de verkeersveiligheid binnen de gemeente kunnen bevorderen:
1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.
2. De implementatie van het STOP-principe.
3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
5.  De voorbeeldfunctie van de gemeente en haar beleidsverantwoordelijken.
6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

Toelichting toegevoegd punt:

Tijdens de huisbezoeken voor de verkiezingen bleek “verkeer en verkeersveiligheid” de grootste bezorgdheden van onze inwoners. Daarom doet de CD&V fractie tijdens de gemeenteraad van 27 februari 2019 een voorstel om het SAVE-charter te ondertekenen. Door dit charter te ondertekenen geeft de gemeente een signaal om blijvend werk te maken aan de verkeersveiligheid en de -leefbaarheid in onze gemeente. Onder dit waardevol initiatief willen wij, CD&V Pepingen, mee de schouders zetten !

Het SAVE (Samen Actief voor VEilig Verkeer) project is ontstaan vanuit de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK), een lotgenotenvereniging van families van jonge verkeersslachtoffers. Een van de belangrijke punten binnen de werking van deze vereniging is het actief werken aan de bewustwording dat iederéén bijdraagt tot verkeersveiligheid. Hieruit is het SAVE charter ontstaan dat voor de gemeenten een leidraad moet vormen en zeven doelstellingen omvat die de verkeersveiligheid binnen een gemeente kunnen bevorderen. Gezien de steeds toenemende verkeersdrukte in onze gemeente en het niet steeds aanwezig zijn van de juiste voorzieningen vragen we aan de gemeenteraad om het SAVE-charter te ondertekenen en vervolgens over het engagement aan te gaan om de algemene doelstellingen via concrete acties na te streven.

Het charter omvat zeven SAVE-doelstellingen die de verkeersveiligheid binnen de gemeente kunnen bevorderen:

1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.
2. De implementatie van het STOP-principe.
3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
5.  De voorbeeldfunctie van de gemeente en haar beleidsverantwoordelijken.
6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

Er werd door OVK een stappenplan ontwikkeld dat de gemeente, na ondertekening van het charter, moet doorlopen. De gemeente krijgt hiervoor begeleiding en ondersteuning van het OVK. Er wordt een jaarlijkse bijdrage tot het project gevraagd van 0,01 euro per inwoner, met een minimum van 100 euro. 

Het STOP-principe wordt gebruikt bij planning van het mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar  Stappen, dan Trappen, vervolgens Openbaar vervoer en  dan pas naar Personenwagens gaat.

Engageert Pepingen zich voor een veilige en mobiele gemeente ?

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.