Tijdens de gemeenteraad van 27 februari 2019 stelde CD&V Pepingen voor om het “SAVE CHARTER” van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) te ondertekenen. CD&V Pepingen vroeg toen ook om het voorgestelde stappenplan van de vzw te implementeren en een actieplan uit te werken dat aansluit op de doelstellingen zoals bepaald in het charter. Verder vroeg CD&V onmiddellijk het nodige budget van 100 euro te voorzien voor de vzw die hiervoor de begeleiding en ondersteuning van het SAVE-project zal verzorgen.

Ondanks het feit dat de volledige oppositie (inclusief DVP en N-VA) het volledige punt onmiddellijk wou goedkeuren, stelde LVB - Lijst van de Burger, zonder duidelijke uitleg, voor om het punt uit te stellen naar een latere gemeenteraad.

Gedurende de gemeenteraad van 26 maart 2019 kwam de heer Van Wonterghem van vzw Ouders van Verongelukte Kinderen een toelichting geven over het SAVE-charter. Vervolgens werd het punt behandeld en unaniem goedgekeurd. Ondanks de aanvankelijk weinig constructieve houding van LVB/Open VLD is CD&V Pepingen blij dat de doelstellingen en het actieplan uit het SAVE-charter nu toch uitgewerkt kunnen worden en dat hiervoor de samenwerking met vzw Ouders van Verongelukte Kinderen onderschreven werd. Een veilige en mobiele gemeente was een van de speerpunten van het programma waarmee ze naar de kiezer trokken en waar ze blijven voor gaan.

Volgens CD&V Pepingen is verkeersveiligheid bovendien iets waar er samen (de "S" van Save) werk moet van gemaakt worden, iets wat meerderheid en oppositie overstijgt. Daarom vragen ze aan de meerderheid om de oppositie te betrekken bij het stappenplan om zo de doelstellingen te behalen. Verder vragen ze de nodige inspraak te krijgen bij het uitwerken van het actieplan.

Tevens zijn volgende zeven SAVE-doelstellingen in het charter terug te vinden in verschillende verkiezingsprogramma’s van alle Pepingse partijen:

  1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.
  2. De implementatie van het STOP-principe.
  3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
  4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
  5. De voorbeeldfunctie van de gemeente en haar beleidsverantwoordelijken.
  6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
  7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

Door het charter te ondertekenen is de eerste stap gezet en geeft de gemeente een signaal om blijvend werk te maken aan de verkeersveiligheid en de -leefbaarheid in de gemeente. Want volgens de CD&V-fractie bleek dat tijdens huisbezoeken voor de verkiezingen “verkeer en verkeersveiligheid” de grootste bezorgdheden van de Pepingenaar te zijn.

  • Verkeer & verkeersveiligheid
  • Koning Fiets

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.