De gemeenteraad keurde in zitting van 26/9/2017 een Kerkenbeleidsplan goed.Dit plan is enerzijds een wettelijke verplichting opgelegd door de Vlaamse Regering als men wil beroep doen op Vlaamse subsidies voor restauratiedossiers.

Pepingen heeft een drietal restauratiedossiers in voorbereiding.

Anderzijds is het ook een noodzakelijke denkoefening in functie van het dalend aantal pastores en kerkgangers.

Het kerkenbeleidsplan kwam tot stand onder impuls van Raymond Ronsijn, voorzitter van het Centraal Kerkbestuur, en uiteraard een inbreng van de pastores, het bisdom en het gemeentebestuur.

Kernpunt van het plan is dat de Kerk van Pepingen op lange termijn als vieringskerk wordt weerhouden.

In de andere kerken van de gemeente zal er minstens tot 2020 een beperkte liturgische activiteit mogelijk zijn.

Intussen moet er gezocht worden naar nevenbestemmingen en eventueel zelfs herbestemmingen.

Om dit proces te begeleiden zal een stuurgroep van een tiental personen opgericht worden met vertegenwoordigers van elke leefgemeenschap, de pastores, het bisdom en het gemeentebestuur.

De gemeente zal de cultuurraad vragen om met een afgevaardigde aan dit denkproces mee te werken.

In 2020 moet een evaluatie van het kerkenbeleidsplan gebeuren. Het hoeft geen betoog dat realistische neven- of herstemmingen vinden een enorme opdracht zal worden.

Binnenkort is het plan te raadplegen op de gemeentelijke website of af te halen op het gemeentehuis, OCMW of in de bibliotheek.

Dank aan iedereen die hun steentje hebben bijgedragen aan het opstellen van het kerkenbeleidsplan en in het bijzonder aan Raymond Ronsijn.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.