INFANO en gemeente Pepingen werken samen voor project Zagerij.

27-06-2017

De gemeente Pepingen en INFANO werken sinds 8 jaar samen op vlak van kinderopvang. Op 1 juli 2010 nam INFANO de uitbating over van de buitenschoolse kinderopvang (BKO). De gemeente betaalt aan INFANO een vergoeding voor de uitbating en de organisatie van de BKO, gehuisvest in de hoeve Vander Stokken, eigendom van de gemeente. 

Sinds 15 februari 2009 baat INFANO de crèche achter het gemeentehuis uit.  De gemeente stelt de lokalen gratis ter beschikking. INFANO baat de crèche uit zonder gemeentelijke toelagen. INFANO helpt OCMW sinds 2011 met het management van de minicrèche PINOKKIO. 

Beide partijen hebben de intentie deze samenwerking te versterken. 

INFANO heeft de intentie om in “De Zagerij” een nieuwe crèche te bouwen en in te richten. 

In deze nieuwbouw zullen beide crèches met een totale capaciteit van 36 plaatsen samen gehuisvest worden. 

INFANO wil het project “Zagerij” voor de gemeente coördineren en enerzijds zijn eigen lokalen voor de kinderopvang inrichten op het gelijkvloers (aan achterzijde).
Anderzijds wil
INFANO het gelijkvloers en de 1ste verdieping (vanaf straatkant) inrichten en via een lange termijnverhuring ter beschikking stellen van de gemeente. 
 
De gemeenteraad nam volgende principiële beslissingen : 
1- 
De gemeente Pepingen verkoopt de schuur met een beperkte grondoppervlakte van +/- 10 are aan INFANO of een aan te duiden dochtervennootschap onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat INFANO in het project een crèche bouwt, inricht en uitbaat voor 36 kinderen. 
De definitieve verkoopprijs wordt vastgesteld na opmeting en schatting. 
2- 
De gemeente huurt van INFANO of zijn vastgoedvennootschap, voor de duur van 25 jaar, de ingerichte gelijkvloers(straatkant) en de casco afgewerkte verdieping 1.  Deze huur is betaalbaar vanaf het moment dat de pand instapklaar is. 
Op het gelijkvloers (langs de straatkant) komen zowel de toekomstgerichte bib als de raadzaal.
3- 
De gemeente krijgt een voorkooprecht op de gehuurde verdiepingen in geval van latere verkoop door INFANO. De gemeente krijgt een eerste recht op verlenging van de huur na afloop van het contract. 
4- 
INFANO is verantwoordelijk voor de verbouwing en draagt het bouwrisico. 
De gemeente zal de kost dragen van het verbindingsstuk met de toekomstige inkomsthal, gebouwd op de huidige grond van de gemeente die eigendom blijft van de gemeente. Deze werken zullen tezamen met de werken van INFANO uitgevoerd worden. Deze kostprijs wordt geraamd op 80.000 euro. 
5- 
INFANO zal de samenwerking met architect  DE KEGEL verder zetten. 

Het is de bedoeling om de deelbeslissingen (verkoop – huur – regeling architect) afzonderlijk aan de gemeenteraad voor te leggen na technische uitwerking.
Het is de intentie van alle  partijen om alle nodige contracten in uitvoering van deze
intentieovereenkomst te ondertekenen voor 31 oktober 2017. 

De werken moeten starten voor 31 maart 2018.

 

 

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.