Voor de zuivering van het afvalwater voorziet Aquafin voor Pepingen de inplanting van twee KWZI’s, één in Heikruis en één in Bellingen. Door de onbestuurbaarheid is de besluitvorming daarover de laatste 5 jaar buiten de gemeenteraad verlopen.

Om de democratische spelregels terug in ere te herstellen werd de inplanting van beide zuiveringstation op de jongste gemeenteraad ten gronde besproken.

KWZI Heikruis
De KWZI Heikruis werd voorzien in de Mortagnestraat vlakbij de Neerstraat. Dit inplantingsvoorstel werd door aanpalende buren met veel verantwoordelijkheidszin ontvangen. Er ontstond de jongste tijd wel ongerustheid omdat Aquafin verschillende technische fiches liet circuleren.

Na een overleg met de onmiddellijke aangelanden werd een consensus bereikt om de inplanting van de technische installaties precies aan te duiden, de lasten zo beperkt mogelijk te behouden en ze ook billijk te verdelen.

Dit standpunt werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd, zodat we kunnen hopen dat dit dossier op de goede baan zit.

KWZI Bellingen
Voor Bellingen kan de meerderheid de inplanting in de Kareelstraat niet goedkeuren. De inplanting in de Kareelstraat zou komen rechtover de school Spring in t’Veld van Bellingen met 150 leerlingen vlakbij het ontmoetingscentrum Terloo en vlak naast het orthopedagogisch centrum met 60 jongeren.

De verkeerssituatie is bij het begin en het einde van de school nu reeds kritisch. Bovendien is de Kareelstraat recent volledig heraangelegd met riolering volgens het gescheiden stelsel.

Voor alle duidelijkheid is ook een vorige denkpiste in de Kriekelaerestraat  niet aanvaardbaar. De gemeente herhaalt zijn voorstel voor een inplanting in de ruilverkavelingsbaan achter hoeve Terkammen en staat ook open voor de bespreking van andere alternatieven.

Dit standpunt werd  door de gemeenteraad goedgekeurd.

Lees ook uit 2015: Graag de juiste info !

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.