Wat is een Pepingse cadeaubon?

De gemeentelijke cadeaubon is een initiatief van het gemeentebestuur. We willen hiermee de lokale handelaars en horecazaken ondersteunen. Deze cadeaubon is ook een mooi voorbeeld van een korte keten. Zowel de aankoop als de besteding verloopt lokaal.

Gratis deelname voor Pepingse handelaars

Deelname aan de actie is GRATIS voor Pepingse handelaars. Elke Pepingse handelaar of horecazaak moet enkel zijn deelname bevestigen aan het gemeentebestuur. Door de invoering van cadeaubonnen promoten en ondersteunen wij de deelnemende handelaars en horecazaken in onze gemeente. De lijst van de deelnemers wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en andere infokanalen. De koper ontvangt bij de aankoop een lijst van alle deelnemende handelaars. Het gemeentebestuur draagt alle kosten voor het invoeren van de cadeaubon: drukken van de bonnen, raamstickers, affiches, publiciteitscampagnes, …

Werkwijze

De Pepingse cadeaubonnen is een betaalmiddel en wordt uitgegeven in 3 waarden € 5, € 20 en € 50. Combinaties van verschillende bonnen zijn mogelijk. De bonnen kunnen aangekocht worden tijdens de openingsuren op het gemeentehuis (dienst Burgerzaken) en in de bibliotheek. Op het gemeentehuis kan met bancontact betaald worden. Zowel Pepingenaren als niet-Pepingenaren kunnen deze cadeaubons aankopen. De bons zijn te gebruiken bij de deelnemende Pepingse handelaars of horecazaken. De Pepingse cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig na uitgiftedatum. De verkoop van de bonnen gebeurt vanaf 1 januari 2018.

Eenvormige bons

Met het gebruik van deze bons is er duidelijkheid voor zowel de gebruikers als voor de zelfstandigen. De gebruikers weten waar ze met de bons terecht kunnen en de deelnemende handelaars weten exact welke procedure ze moeten volgen wanneer ze de cadeaubons ontvangen. 

Intern gebruik

We zullen daarom de gemeentelijke cadeaubon zelf ook gebruiken voor de uitbetaling van attenties, premies en tegemoetkomingen, zoals bv. Premie jubilarissen, buurtfeesten, werknemersgeschenk,...

Advies middenstandsraad

Via de sociale media vernemen we dat LVB ons verwijt dat we alle inspraak of participatie vanuit de middenstandsraad negeren. Verder lezen we dat ondersteuning van de lokale middenstand één van de speerpunten van LVB is en dat alle acties die lokale handel stimuleren, hun steun genieten.

Het is niet de bedoeling dat deze sympathieke actie van de cadeaubons in een politiek welletjes-nietjes spel terecht komt maar toch moeten we de LVB aantijgingen weerleggen. Hieruit zal blijken dat er van LVB-steun aan dit dossier (met ondersteuning van de lokale middenstand) GEEN SPRAKE is.

Hier volgt het ware verhaal:

Begin november vroeg het schepencollege aan de secretaris van de middenstandsraad, tevens LVB-gemeenteraadslid, om de middenstandsraad bijeen te roepen om advies over de gemeentelijke cadeaubons uit te brengen. Tot vijfmaal toe werd deze vraag genegeerd. Het was de bedoeling om het reglement te laten goedkeuren tijdens de gemeenteraad van november. Zo konden de bons geïntroduceerd worden voor de kerst- en nieuwjaarsperiode. Maar door het getalm van de secretaris en ondervoorzitter van de adviesraad, beiden LVB gemeenteraadsleden, kwam de raad pas bijéén op 11 december. Zo kon het punt maar behandeld worden tijdens de gemeenteraad van december. Op 11 december bleek de adviesraad onvoldoende in aantal om advies uit te brengen (2 leden aanwezig). De vergadering werd verplaatst naar de donderdag na de gemeenteraad. (3 leden aanwezig). Tijdens de gemeenteraad vroeg LVB om dit punt te verdagen naar januari 2018 en het advies af te wachten van de middenstandsraad.

Inhoudelijk werd, zowel in de middenstandsraad als tijdens de gemeenteraad, over het reglement niet gedebatteerd. We kunnen enkel afleiden uit de opmerkingen van de LVB gemeenteraadsleden, die eveneens in de middenstandsraad zetelen, dat LVB "geen enkele MEERWAARDE” zag in de bons en zeker niet voor de lokale handelaars. Ze vinden deze actie enkel een extra belasting voor het gemeentepersoneel.

Ons gevoel is dat LVB in dit dossier moedwillige obstructie pleegde en dit ten koste van de Pepingse handelaars. Van steun aan de Pepingse handelaars was vanuit LVB in dit dossier niets te merken, integendeel.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.