Als nieuw bestuur willen we een antwoord geven op tal van vragen die we ontvingen naar aanleiding van de lijst van alternatieve waarheden die door LVB-N-VA herhaaldelijk verspreid worden.

Het dossier van de sporthal sleept al 40 jaar aan.
CD&V-sp.a heeft tijdens de vorige legislatuur als eerste besturende partij concrete vorderingen gemaakt in dit dossier. Het Ruimtelijk structuurplan en het RUP(ruimtelijk uitvoeringplan) werden goedgekeurd. Plannen van de sporthal konden opgemaakt worden.
LVB-N-VA besloot in 2013 om dit werk naast zich neer te leggen en van nul te herbeginnen. Het nieuwe RUP dat door hen werd voorbereid is verre van klaar. Het overleg met alle bevoegde adviesinstanties vond plaats op maandag 13 maart 2017 en afdeling land gaf voorlopig een negatief advies omdat een perceel herbevestigd agrarisch gebied opgenomen werd. Als het RUP toch groen licht krijgt van alle adviesinstanties dan moet het eerst voorlopig goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Daarna volgt een openbaar onderzoek.

Na een definitieve aanvaarding door de gemeenteraad kan de bestendige deputatie het definitief vastleggen. Deze definitieve vaststelling kan ten vroegste tegen einde 2017. Het nieuwe college vindt dit RUP trouwens verloren tijd en verloren kosten. Maar als het meer flexibiliteit biedt om de sporthal in te planten zullen wij dit RUP toch positief benaderen en goedkeuren. Dus in het beste geval zullen we einde 2017 even ver staan dan einde 2012.

Het grote werk blijft daarna echter te doen :

  • Overleg met de buurt omtrent de mobiliteitsproblematiek.
  • Overleg met alle sportclubs ( zie gewijzigde situatie door fusie FC Pepingen – SK Halle )
  • Uitwerken plannen en bepalen juiste kostprijs
  • Inplannen in financiële meerjarenplannen zonder belastingverhoging.

Voor de sporthal is het dus nu reeds een verloren legislatuur.

We bevestigen nogmaals dat de aanleg van het fietspad Bogaarden-Pepingen met de nodige herstellingen aan de rijbaan een prioriteit is voor het nieuwe bestuur.

Daarnaast en even prioritair is de aanpak van de Zagerij. De CD&V-sp.a fractie wil samen met schepen Peter Lacres de centraal gelegen Zagerij uitbouwen tot kinderopvang die voldoet aan de huidige normen, een loket voor het gemeentehuis en een hedendaagse bibliotheek centraal in onze gemeente. Met de verhuis van de bibliotheek bereiden we de gemeente voor op de toekomst. Maar laat ons duidelijk zijn dat wij enkel een verhuis van de bestaande bibliotheek beogen, spreken van een 2de BIB is onzin.
Waarom wil CD&V-Sp.a en Peter Lacres de bib naar de hoofdgemeente Pepingen brengen?

  • In de Zagerij komt zeker de kinderopvang, daar zijn alle partijen het over eens. De restauratie van de Zagerij komt er dus sowieso.
  • De combinatie van gemeentediensten en bib biedt meer mogelijkheid voor openingsuren.
  • De vrijetijdsdiensten kunnen nauwer samenwerken.
  • De hoge kosten aan de bib in Bellingen(barst in koepel, stabiliteit, verwarming, toegankelijkheid) kunnen vermeden worden.
  • De centraal ligging en de hedendaagse inrichting naar uitlening zijn eveneens pluspunten.
  • De bib in de hoofdgemeente werkt kernversterkend en komt ten goede aan de plaatselijke handelaars

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.