Om ervoor te zorgen dat er geen druppel afvalwater meer in de natuur komt, moet er nog heel wat infrastructuur (riolering en waterzuivering onder de vorm van kleine waterzuiveringsinstallaties (KWZI’s)) voorzien worden.
De Vlaamse Milieumaatschappij gaf onlangs cijfers vrij over de rioleringsgraad van gemeenten en die is in Pepingen slechts 24%.

Dit hoeft niet te verwonderen. Pepingen is heel uitgestrekt en dunbevolkt waardoor de aanleg van infrastructuur een lage prioriteit krijgt in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan dat per gemeente is vastgesteld. Vanuit milieustandpunt loont het immers meer om dichtbevolkte gebieden eerst aan te pakken. Bovendien kan een riolering pas effectief iets opleveren als het water ook kan gezuiverd worden.

Wat de KWZI’s voor Pepingen betreft liet burgemeester Timmermans in de pers optekenen dat de achterstand onder andere het gevolg is van het feit dat CD&V alle plannen gewoon van tafel heeft geveegd.

Toch wat kort door de bocht als je weet dat de gemeenteraad op 26 mei 2015, op vraag van CD&V, de locatie achter Hof ter Kammen goedkeurde om de KWZI Pepingen-Bellingen in te planten. Op de gemeenteraad van 2 februari 2018 werd, onder CD&V-bestuur, de locatie voor de inplanting van de KWZI Heikruis goedgekeurd. Tijdens dezelfde gemeenteraad laat CD&V wel de door de gemeente eerder geformuleerde bezwaren bevestigen tegen de keuze van Aquafin voor een alternatieve inplanting van de KWZI Pepingen-Bellingen in de Kareelstraat, dit omwille van volgende redenen:
• De totale afwezigheid van een draagvlak bij de bevolking;
• De adviezen van de milieuraad en de Gecoro zijn negatief tot vernietigend*;
• De Kareelstraat werd recent heraangelegd met een gescheiden rioleringsstelsel en moet bij de inplanting van een KWZI in de Kareelstraat opnieuw volledig opengebroken worden;
• De KWZI zou worden ingeplant dichtbij de bron van een beek waardoor het water moet opgepompt worden;
• De KWZI zou worden ingeplant rechtover een school in permanente uitbreiding met een belangrijke verkeersproblematiek bij begin en einde van de school, naast de geplande nieuwbouw van OC Huize Terloo en vlakbij een geplande kampplaats en het ontmoetingscentrum Bellingahaim. Extra zwaar verkeer voor het onderhoud van de KWZI en afvoer van slib is ten zeerste af te raden in deze drukke omgeving.

Laat ons niet voor gemakkelijkheidsoplossingen kiezen maar Aquafin blijven uitdagen een locatie te zoeken die kan gedragen worden door de bevolking.

*Adviezen van de milieuraad en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) zijn te bekomen na eenvoudige vraag aan de Algemeen Directeur van de gemeente.

KWZI Heikruis: de locatie voor de inplanting werd onder CD&V-bestuur en in overleg met de buren goedgekeurd

Lees ook artikel uit het archief over de manke communicatie: Graag de juiste info !

  • Waterlopen,- beheersing & Riolering

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.